Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.     

 

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI

 1. Z księgozbioru bibliotecznego mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły.
 2. Wypożyczoną książkę trzeba szanować. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
 3. Jednorazowo można wypożyczyć maksymalnie cztery książki, w tym jedną z wykazu lektur języka polskiego.
 4. Wypożyczoną książkę należy zwrócić w terminie do jednego miesiąca. Czytelnik przed upływem terminu może prosić o jego przedłużenie.
 5. W wypożyczalni obowiązuje wolny dostęp do półek.
 6. Nie wolno wynosić z biblioteki żadnych książek bez zgody bibliotekarza.
 7. W przypadku zgubienia lub zniszczenia wypożyczonej książki należy odkupić lub ofiarować inną (po uzgodnieniu z bibliotekarzem).

  

 

 


 

"KSIĄŻKA TO NAJLEPSI TWOI PRZYJACIELE NIE WYŚMIEJĄ , NIE ZDRADZĄ A NAUCZĄ WIELE" - INNOWACJA

 

Biblioteka szkolna rozpoczyna w roku szkolnym 2018/2019 realizację innowacji „Książki to najlepsi Twoi przyjaciele. Nie wyśmieją, nie zdradzą a nauczą wiele.”

                Założeniem tej innowacji jest rozwijanie kontaktu z książką w taki sposób, aby każde dziecko przeżyło piękną przygodę, która daje wiele radości, pobudza fantazję, potrafi cieszyć i rozśmieszać, rozwija zdolności do empatii i pomocy innym. Celem innowacji jest rozwijanie zainteresowań czytelniczych, ukazanie młodemu czytelnikowi niezwykłej wartości słowa pisanego i uczulenie na wartości, które przekazuje nam książka i spotkanie w bibliotece.

Działania innowacyjne dotyczą najmłodszych czytelników z punktu przedszkolnego i oddziału przedszkolnego, którzy wezmą udział w cotygodniowych spotkaniach bibliotecznych pod nazwą „Czytanie to najpiękniejsza zabawa”.

Czytanie dziecku dostarcza wiedzy o otaczającym świeci, dzięki nim uczymy się, podróżujemy, marzymy, przeżywamy losy innych, pomagają nie być samotnym.

Starsi czytelnicy wezmą udział w konkursie na najlepszego czytelnika zgodnie z regulaminem za systematyczne odwiedzanie biblioteki i samodzielne czytanie książek.

Zachęcenie dzieci do czytania książek jest niezbędnym elementem w procesie wychowania czytelnika.

Cele innowacji:

 1. Zapoznanie dzieci z literaturą dziecięcą.
 2. Uwrażliwienie na piękno słowa mówionego i czytanego.
 3. Uświadomienie rodzicom wartości systematycznego czytania dzieciom.
 4. Inspirowanie dzieci do zainteresowań.
 5. Rozwijanie fantazji, odnajdywanie własnych bogactw i własnych możliwości.
 6. Rozwijanie procesów myślenia.
 7. Kształtowanie postaw patriotycznych.
 8. Nabywanie umiejętności samodzielnego odwiedzania biblioteki.
 9. Inspirowanie do wyrażania własnych myśli i przeżyć.
 10. Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka.

                                                                                                 Autor innowacji:

                                                                                          mgr Zdzisława Milewska


 

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. 2 PUŁKU UŁANÓW GROCHOWSKICH W PRZEBRODZIE
ROK SZKOLNY 2019/2020

Cele

1.Przygotowanie ucznia do samodzielnego wyszukiwania informacji za pomocą warsztatu informacyjno- bibliograficznego.

2. Kształtowanie postawy szacunku dla polskiego dziedzictwa kulturowego oraz aktywnego odbioru dóbr kultury.

3.Inspirowanie uczniów do rozwijania zainteresowań czytelniczych.

4. Realizowanie zagadnień edukacji czytelniczej i medialnej.

Zadania nauczyciela bibliotekarza:

1. Udostępnianie czytelnikom książek, czasopism i innych materiałów stanowiących zbiory biblioteczne oraz udzielanie porad czytelnikom;

2. Organizowanie różnych form pracy czytelniczej;

3. Zaznajomienie czytelników z zasadami korzystania z biblioteki szkolnej i umożliwienie im swobodnego przeglądania i dokonywania wyboru książek;

4. Przygotowanie uczniów do samodzielnego doboru wartościowych książek i innych materiałów bibliotecznych;

5. Rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań czytelników;

6. Udzielanie czytelnikom porad bibliotecznych, bibliograficznych, rzeczowych i tekstowych stosownie do potrzeb, zainteresowań i poziomu czytelnika;

7. Wyrabianie w uczniach nawyku czytania i uczenia się;

8. Organizowanie działań rozwijających u czytelników wrażliwość kulturową i społeczną, oraz propagujących czytanie, m.in. organizowanie:

   a) wystawy nowości wydawniczych,
   b) innych działań, wg harmonogramu imprez oraz planu pracy na dany rok szkolny;

9. Informowanie czytelników o nowościach wydawniczych;

10.Gromadzenie zbiorów, stałe ich uzupełnianie, aktualizowanie i selekcjonowanie;

11. Troska o zabezpieczenie i konserwację księgozbioru;

12.Prowadzenie ewidencji zbiorów, ich wycena, inwentaryzacja oraz odpisywanie ubytków;

13.Opracowywanie biblioteczne zbiorów;

14.Prowadzenie statystyki wypożyczeń zbiorów;

15.Właściwe urządzenie i wykorzystanie pomieszczenia bibliotecznego oraz troska o estetykę wnętrza biblioteki;

16.Co najmniej dwa razy w roku przygotowanie i przekazanie informacji nt. stanu czytelnictwa uczniów.

17.Umożliwianie wypożyczania książek w okresie ferii zimowych i wakacji.  

 


ZADANIA ŚRODKI I FORMY REALIZACJI TERMIN

I. Praca pedagogiczna
z czytelnikiem

 

1. Udostępnianie zbiorów:
- aktualizacja kartotek czytelniczych
- wypożyczanie zbiorów i podręczników
- pomoc w wyborach czytelniczych
- prowadzenie statystyki czytelniczej

2. Rozwijanie kultury czytelniczej:

- stwarzanie warunków do rozwoju ucznia zdolnego poprzez wskazywanie możliwości poszerzania wiedzy
- indywidualizacja działań wobec uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi
- prowadzenie indywidualnych rozmów z czytelnikami na temat przeczytanych książek
- pomoc uczniom przygotowującym się do konkursów przedmiotowych i innych
- rozwijanie zainteresowań literaturą popularnonaukową - wyrabianie nawyku samodzielnego korzystania z księgozbioru podręcznego oraz samodzielnego wyszukiwania książek na dany temat
- organizacja zajęć i lekcji bibliotecznych
- organizacja wyjść do bibliotek różnego szczebla (gminna, powiatowa i inne)

3.Organizacja konkursów szkolnych oraz popularyzowanie udziału w konkursach.
4. Organizacja wystaw i   gazetek bibliotecznych promujących   książkę, czytelnictwo i bibliotekę.

5. Organizacja imprez i udział w akcjach i programach ogólnopolskich, projektach wewnątrzszkolnych.

6. Prowadzenie zajęć z elementami bajkoterapi - lekcje biblioteczne.

W ciągu roku

Cały rok / praca ciągła

Na bieżąco

Zgodnie z harmonogramem


Cały rok / praca ciągła

II. Działalność informacyjna
i promocyjna biblioteki

 

1. Udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych i rzeczowych, informowanie o możliwości korzystania z innych bibliotek w regionie.

2. Promocja działań biblioteki szkolnej na stronie internetowej szkoły.

3. Dbałość o wystrój i estetykę pomieszczenia.

 

cały rok


III. Współpraca ze środowiskiem
szkolnym i pozaszkolnym


1. Współpraca z Radą Pedagogiczną: gromadzenie (w miarę możliwości) materiałów przydatnych podczas zajęć lekcyjnych

- udzielanie pomocy, informacji, korzystającym ze zbiorów uczniom i nauczycielom

- przygotowywanie materiałów dla uczniów i nauczycieli,

- współpraca z nauczycielami podczas organizowania konkursów i uroczystości szkolnych oraz wycieczek i wyjść poza teren szkoły,

- współpraca   z wychowawcami klas   w poznawaniu uczniów   i ich aktywności czytelniczej.

 1. Konsultacje przy zakupach do biblioteki (książki, czasopisma, gry i inne)
 2. Współpraca z Gminną Biblioteką Publiczną, Biblioteką publiczną im Marii Konopnickiej w Suwałkach,
  (w miarę możliwości) - udział w konkursach i imprezach realizowanych w tychże

4. Promocja roli czytania i biblioteki wśród rodziców:
- informowanie o czytelnictwie dzieci,
- informowanie o imprezach i zajęciach bibliotecznych,
-umożliwianie korzystania z   księgozbioru rodzicom w   godzinach popołudniowych (pozalekcyjnych).

 

Cały rok/

praca ciągła

W/g potrzeb

na bieżąco

cały rok

IV. Samodoskonalenie i doskonalenie zawodowe

 

1. Udział w konferencjach i warsztatach metodycznych.
2.
Doskonalenie warsztatu pracy

 

cały rok

V. Prace organizacyjno- techniczne

 

1. Planowanie i sprawozdawczość
- opracowanie rocznego planu pracy i procedur wypożyczania podręczników
- prowadzenie statystyki okresowej
- opracowanie sprawozdania z pracy biblioteki (styczeń, czerwiec)
- prowadzenie dokumentacji

2. Gromadzenie, opracowanie, selekcja i konserwacja zbiorów
- zakup nowości
- konserwacja zbiorów
- selekcja książek zniszczonych, nieaktualnych

3. Organizacja udostępniania zbiorów bibliotecznych:
- prowadzenie ksiąg inwentarzowych i rejestru ubytków
- uzupełnianie katalogów
- opracowanie formalne zbiorów

 

IX

cały rok


na bieżąco w/g potrzeb

cały rok

na bieżąco

 

 

Regulamin konkursu na najlepszego czytelnika

PRZEGLĄD ARTYKUŁÓW Z KATEGORII PEDAGOG

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
Prev Next

MAMO, NIE KRZYCZ NA MNIE

"Mamo, nie krzycz na mnie". O destrukcyjnym wpływie krzyku Dlaczego krzyczymy na dzieci? Zwykle ma to miejsce, kiedy maluch czymś nas zdenerwuje - nie posprząta zabawek, nie chce się ubierać, kłóci...

JAK SPRAWIĆ, BY DZIECKO CIĘ SŁUCHAŁO?

Poznaj 12 skutecznych sposobów  i  5, które zupełnie nie działają Jako rodzice doskonale wiemy, że zachowanie dziecka bywa czasem trudne do zniesienia (może nawet częściej niż czasem). Dzieci bywają uparte, wolą...

WCZESNA POMOC SZANSĄ DLA NAJMŁODSZYCH

Wczesna pomoc szansą dla najmłodszych Decyzją Prezydenta Miasta Suwałk w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej został uruchomiony program „Prowadzenie kampanii informacyjnej, zwiększającej świadomość rodziców w zakresie wykrywania nieprawidłowości w rozwoju dzieci”. Ma on pomóc...

JAK MOTYWOWAĆ DZIECI

MOTYWOWANIE DZIECI DO DZIAŁANIA Większość z rodziców marzy, aby jego dziecko wyrosło na dobrego, mądrego człowieka, który nie tylko da sobie radę w życiu, ale również zaspokoi własne potrzeby i sprosta...

NASZE DZIECI

CO MOŻEMY ZROBIĆ, BY NASZE DZIECI DOBRZE SIĘ ROZWIJAŁY I RADZIŁY SOBIE ZORAZ LEPIEJ   Często nagradzaj dziecko – uśmiechem, gestem, słowem ale też wyznaczaj granice – mów, na co się nie...

PRZEZIĘBIENIE

Co robić, gdy bierze cię przeziębienie   Gdy tylko zauważysz u siebie pierwsze objawy przeziębienia, zacznij działać. Na szczęście przeziębienie rozwija się powoli, gdy zatem szybko wkroczysz do akcji, możesz mu zaradzić.  ...

DOPALACZE

Dopalacze CO   TO   SĄ   DOPALACZE ? KILKA   ISTOTNYCH   INFORMACJI   NA   ICH   TEMAT Ostatnio w prasie i w TV pojawiło się wiele doniesień na temat tzw. ,,dopalaczy”   Czy jednak naprawdę wiadomo co to są dopalacze? Terminu...

PRZYKAZANIA PRZYJACIÓŁKI

Prawdziwa przyjaciółka   Co powinna a czego nie powinna robić prawdziwa przyjaciółka? 9 przykazań przyjaciółki: 1. Będzie wspierała Cię w dążeniu do celów, nie powie Ci, że się nie nadajesz do niczego,...

INTERNET I DZIECI

Internet w wychowaniu dziecka. Media w wychowaniu są potrzebne, lecz nie są niezbędne. Jeśli kto mówi, że media są zagrożeniem w wychowaniu, to należy sprostować: zagrożeniem jest człowiek, który w sposób niewłaściwy...

PPP - DZIECI I MŁODZIEŻ

Pomóżmy dzieciom, by każde z nich stało się tym, kim stać się może” J. Korczak   Oferta zajęć grupowych na terenie Poradni w II semestrze roku szkolnego 2013/2014   Dla dzieci i młodzieży: Kształtowanie kompetencji...

PPP - OFERTA DLA RODZICÓW

Oferta poradni dla Rodziców w II semestrze roku szkolnego 2013/2014   Szkoła dla Rodziców- warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców   Grupa wsparcia dla rodziców, którzy ukończyli warsztaty "Szkoła dla Rodziców"   Wychowanie bez klapsa- zajęcia dla...

PRACA DOMOWA

CZY POMAGAĆ W ODRABIANIU LEKCJI?     Z DZIECKIEM, A NIE ZA DZIECKO Łatwiej jest w kilka minut odrobić lekcje za dziecko, niż siedzieć z nim przy biurku i tracić cenny czas na wyjaśnienia....

POMOCY !!!

Gdzie szukać pomocy:     Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1 tel. 87 5628001, www.um.suwalki.pl Poradnia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu w Suwałkach, ul. Reja 67 A tel. 87 5626459, www.spspzoz.pl Poradnia Terapii...

POMOC PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA

  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna "Być może dla świata jesteś tylko człowiekiem, ale dla wielu ludzi jesteś całym światem" Gabriel Garcia Marquez   Podpisane przez Ministra Edukacji Narodowej w dniu 17 listopada 2010r. nowe rozporządzenie...

PPP - RODZICE GIMNAZJALISTÓW

Dla rodziców - Gimnazjum Wykłady i prelekcje   temat osoby prowadzące Zagrożenie narkomanią wśród uczniów Barbara Jurewicz Choroby i zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży. Anna Cieślukowska Uzależnienie od komputera wśród dzieci i młodzieży. Magdalena Kościesza Problemy okresu dorastania. Barbara Leśniewska-Gawryś Moje dziecko...

DIETA NA PAMIĘĆ

  Dieta na lepszą pamięć   Czy wiesz, że to co jesz ma wpływ na twoją pamięć? To prawda! To, co jemy, ma bezpośredni wpływ na naszą pamięć. Dlatego też powinnyśmy odpowiednio...